Duyurular

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Biyoteknoloji, yaşamı ve yaşam ortamını doğrudan etkileyen ürün, hizmet ve süreçler geliştirmek için canlı organizmaları, biyolojik sistemleri veya türevlerini kullanan yenilikçi ve geleceğimiz için stratejik öneme sahip disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Uluslararası rekabet gücünü arttıran, ileri teknolojiye dayalı, verimliliği yüksek etkin sektörlerin oluşturulması toplum refahı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda tüm dünyada biyoteknolojinin toplumların kalkınmasında öncelikli alanlar arasında olduğu kabul görmüş, bu alandaki çalışmalara büyük yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Gelişen biyoteknoloji başta sağlık olmak üzere sanayi üretimi ve toplumsal yaşamın birçok alanında çok geniş farkındalıkları ve girişimleri beraberinde getirmiştir. Bu anlamda, özellikle SARS-CoV-2’nin sebep olduğu COVID-19 pandemi süreci, aşı, ilaç, medikal ekipmanlar gibi biyoteknolojik ürünlerin ne derecede yaşamsal değere sahip stratejik ürünler olduğunu bizzat göstermiş oldu.

Bu farkındalık ile; Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı olarak; üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, katma değeri yüksek ürün/çıktı, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi, özel sektöre ulaşılarak sorunlara teknoloji odaklı çözümler oluşturulması ve ürün geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirme konusunda yetkin lisansüstü öğrenciler yetiştirecek bir Anabilim Dalı olma hedefi ile Tezli Yüksek Lisans Programı’na ilk defa öğrenci alarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarı ile aktif hale gelmiş ve eğitim-öğretim hayatımıza başlamış bulunmaktayız.

Bütün Öğrencilerimizin sağlıklı bir Eğitim-Öğretim Yılı geçirmelerini dilerim.

Sevgi ve başarı temennilerimle,

Prof. Dr. Dilek BALIK
Anabilim Dalı Başkanı