Vizyon-Misyon

Vizyon

Biyoteknoloji alanında eğitim, araştırma, ürün geliştirme ve uygulamaları aracılığı ile ülkemizde ve dünyada yaşam kalitesini iyileştirmek.

Misyon

Biyoteknoloji alanında lisansüstü eğitim ve uygulamalar gerçekleştirerek ülkenin akademik ve endüstriyel ilerlemesini hızlandırmak amacı ile disiplinlerarası/çok disiplinli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmak için;
  • Üniversitemizin Biyoteknoloji vizyon ve misyonu ve ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda hem özel sektör hem de kamu alanında iş birliği yapan,
  • Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Temel Bilimleri bir araya getirerek strateji, ürün ve hizmet geliştirmek için farklı biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapan ve sürekli kendisini yenileyen,
  • Çözüm ve ürün geliştirme odaklı, akılcı ve yenilikçi araştırma yapma arzusu gelişmiş insan kaynağının iyileştirilmesine katkı sunan,
öncü bir Anabilim dalı olmaktır.